Stage

Stageplekken

Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om bij een gemeente te werken? Kom dan bij gemeente Meierijstad stage lopen of afstuderen!

Als stagiair bij gemeente Meierijstad kun je jouw opleidingskennis meteen in de praktijk brengen. Er is veel ruimte om aan jouw eigen ideeën te werken. Door onze brede dienstverlening kom je in aanraking met verschillende disciplines. Je leert niet alleen onze organisatie kennen, maar je doet ook ervaring op in een vakgebied van jouw keuze.

Je maakt onderdeel uit van een werkatelier en krijgt al snel je eigen verantwoordelijkheden. Met de juiste begeleiding natuurlijk. Je krijgt namelijk een vaste stagebegeleider. Deze collega werkt in het werkatelier waar je stage loopt en is je eerste aanspreekpunt bij vragen. En uiteraard ontvang je een stagevergoeding voor je inspanning.

Er zijn op dit moment geen vacatures.

“Naast het uitvoeren van interessante stageopdrachten die daadwerkelijk gebruikt worden om Meierijstad een stukje mooier te maken, is hier ook volop ruimte om werkervaring op te doen en jezelf te bewijzen bij het uitvoeren van andere werkzaamheden. Bij mij heeft dit geleid tot mijn eerste baan vol met leuke uitdagingen en verantwoordelijkheden.”

Ludo van den BroekBeleidsmedewerker verkeer

Wil jij:

 • stage lopen of afstuderen?
 • leren, groeien en ervaren?
 • gemeente Meierijstad beter leren kennen?
 • andere stagiairs leren kennen en je netwerk uitbreiden?

Meld je dan nu aan voor een stage bij gemeente Meierijstad!

We zijn regelmatig op zoek naar stagiairs voor de werkateliers:

 • Sociaal Domein (Toegang): houdt zich bezig met individuele zorgvragen van inwoners
 • Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH): verantwoordelijk voor VTH op het terrein van bouwen, ruimte en milieu én voor APV en Drank- en Horecawet
 • Openbaar gebied: verantwoordelijk voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte van Meierijstad
 • Gebiedsontwikkeling: werkt aan gebieds- en locatieontwikkeling, ruimtelijk beleid, landschap, erfgoed en duurzaamheid
 • Sport en kunst-cultuur: draagt zorg voor een gunstig klimaat op het gebied van sport, kunst en cultuur
 • Juridische Zaken: adviseert en ondersteunt directie, leidinggevenden en collega’s op juridische vraagstukken op alle verschillende rechtsgebieden die binnen een gemeente van toepassing zijn
 • P&O: adviseert en ondersteunt directie en leidinggevenden op het brede terrein van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

  Stage formulier